НОВОСТИ

Тренинг по теме: “Деловая переписка. Деловое письмо.”
Дорогие друзья, 

С 24 по 26 мая в стенах Центрального офиса наши сотрудники блока Корпоративных Отношений приняли участие в практическом тренинге по теме: “Деловая переписка. Деловое письмо.”

Цель тренинга:

Изучение культуры делового письма и общепринятых форм писем и обращений в деловом обороте. Выработка практических навыков при работе со стандартными формами деловой переписки, практические занятия по адаптации стандартных форм делового письма к конкретным ситуациям, этикет делового письма, переписка с государственными органами.

Содержание курса:

Тема 1. Характеристика деловых писем
Тема 2. Язык и стиль делового письма
Тема 3. Структура делового письма
Тема 4. Оформление деловых писем в соответствии с требованиями законодательства
Тема 5. Международные письма

Участники:

Мадина Манкеева
Камила Каденова
Акмарал Орынбасарова

От имени Академии желаем дальнейшего развития. Мы уверены, что полученные знания принесут Вам пользу в Вашей профессиональной деятельности.


Sevgili arkadaşlar, 

24-26 Mayıs tarihleri arasında Merkez Ofis duvarlarında Kurumsal İlişkiler Birimi çalışanlarımız “İş yazışmaları. İş mektubu” konuyla ilgili uygulamalı eğitime katıldılar.

Eğitimin amacı:

İş yazımı kültürünün ve iş dolaşımında genel kabul görmüş mektup ve adres biçimlerinin incelenmesi. Standart iş yazışmaları biçimleriyle çalışırken pratik becerilerin geliştirilmesi, standart iş mektuplarının belirli durumlara uyarlanmasıyla ilgili pratik alıştırmalar, iş mektubu görgü kuralları, devlet kurumlarıyla yazışmalar.

Kurs içeriği:

Konu 1. İş mektuplarının özellikleri
Konu 2. İş yazısının dili ve stili
Konu 3. İş mektubunun yapısı
Konu 4. Yasal gerekliliklere uygun olarak iş mektuplarının düzenlenmesi
Konu 5. Uluslararası mektuplar

Katılımcılar:

Madina Mankeeva
Kamila Kadenova
Akmaral Orınbasarova

Akademi adına daha fazla gelişme dileriz. Edindiğiniz bilginin mesleki faaliyetlerinizde size fayda sağlayacağından eminiz.