НОВОСТИ

Конкурс по турецкому языку

Дорогие друзья,

Прошёл почти год как Академия открыла первую группу по обучению турецкого языка. Наши сотрудники уже способны разговаривать с носителями языка, писать на турецком и читать материалы на турецком. В связи с этим Академия объявляет конкурс для обучающихся сотрудников по “600 самых используемых слов” на турецком языке. 

Тест будет проведен 23 июля в 11:00 по времени Алматы. Подготовительные материалы будут отправлены в группы по обучению. Для теста будут отобраны 50 слов из подготовительного материала.

Желаем всем удачи!


Sevgili arkadaşlar,

Akademi’nin ilk Türkçe öğrenme grubunu açmasından bir yıl geçti. Çalışanlarımız Türkçe iyi konuşabiliyor, yazabiliyor ve Türkçe materyalleri okuyabiliyor. Bu bağlamda Akademi, Türkçe dilinde “en çok kullanılan 600 kelime” konulu öğrenci personeline bir yarışma ilan etmektedir. 

Test 23 Temmuz günü saat 11:00'de Almatı saatinde gerçekleştirilecek. Hazırlık materyalleri eğitim gruplarına gönderilecektir. Test için hazırlık materyalinden 50 kelime seçilecektir.

Herkese başarılar diliyoruz!

Конкурсы