НОВОСТИ

10 лучших читателей MyBook за Июнь 2022 года
Дорогие друзья,

Представляем вашему вниманию «Десятку лучших читателей MyBook за Июнь 2022 года».

1. Ардак Рахым, Алматы, 1798 страниц
2. Асель Сартаева, Алматы, 1152 страниц
3. Сауле Абдрахманова, Алматы, 1132 страниц
4. Жансая Төлеген, Алматы, 865 страниц
5. Айсулу Булекбаева, Талгар, 861 страниц
6. Галия Каракушева, Алматы, 652 страниц
7. Ляззат Адилкызы, Алматы, 468 страниц
8. Салтанат Кожаева, Алматы, 364 страниц
9. Аскар Байтелеев, Караганда, 309 страниц
10. Кундыз Сабербекова, Алматы, 294 страниц

Начиная с Апреля 2022 года каждому читателю который занял первое место по итогам месяца будет подарена футболка от Seyco Academy.

От имени компании выражаем благодарность всем читателям MyBook. Мы надеемся, что книги библиотеки MyBook принесут вам пользу в жизни и профессиональной деятельности.


Değerli arkadaşlar,

2022 yılı Haziran ayında «MyBook en çok kitap okuyan 10 çalışanlar» ödülüne sahip arkadaşlarımızla tanışın:

1. Ardak Rahım, Almatı, 1798 sayfa
2. Asel Sartaeva, Almatı, 1152 sayfa
3. Saule Abdrahmanova, Almatı, 1132 sayfa
4. Jansaya Tölegen, Almatı, 865 sayfa
5. Aisulu Bulekbaeva, Talgar, 861 sayfa
6. Galiya Karakuşeva, Almatı, 652 sayfa
7. Lyazzat Adilkızı Almatı, 468 sayfa
8. Saltanat Kojaeva, Almatı, 364 sayfa
9. Askar Baiteleev, Karaganda, 309 sayfa
10. Kundız Saberbekova, Almatı, 294 sayfa

Nisan 2022'den itibaren ay sonunda birinci olan her okuyucuya Seyco Academy'den bir tişört hediye edilecek.
Şirket adına, MyBook'un tüm okuyucularına teşekkürlerimizi bildiriyoruz.

MyBook Kitaplığı'ndaki kitapların, yaşamınızda ve mesleki faaliyetlerinizde size faydalı olacağını umuyoruz.

#seycoacademy #seycogroup #mybook
Конкурсы