НОВОСТИ

10 лучших читателей MyBook за Июль 2022 года

Дорогие друзья,

Представляем вашему вниманию «Десятку лучших читателей MyBook за Июль 2022 года».

1. Таир Айдарканов, Талғар, 4944 страниц
2. Сауле Абдрахманова, Алматы, 1065 страниц
3. Мехмет Аслан, Талғар, 802 страниц
4. Ернар Шакаримов, Алматы, 566 страниц
5. Салтанат Кожаева, Алматы, 561 страниц
6. Галия Каракушева, Алматы, 554 страниц
7. Архат Нурахметов, Алматы, 545 страниц
8. Аскар Байтелеев, Қарағанды, 534 страниц
9. Заманбек Едилхан, Қарағанды, 419 страниц
10. Берикбол Жолжаксынов, Алматы, 394 страниц

Начиная с Апреля 2022 года каждому читателю который занял первое место по итогам месяца будет подарена футболка от Seyco Academy.

От имени компании выражаем благодарность всем читателям MyBook. Мы надеемся, что книги библиотеки MyBook принесут вам пользу в жизни и профессиональной деятельности.


Değerli arkadaşlar,

2022 yılı Temmuz ayında «MyBook en çok kitap okuyan 10 çalışanlar» ödülüne sahip arkadaşlarımızla tanışın:

1. Tair Aidarkanov, Talgar, 4944 sayfa
2. Saule Abdrahmanova, Almatı, 1065 sayfa
3. Mehmet Aslan, Talgar, 802 sayfa
4. Ernar Şakarimov, Almatı, 566 sayfa
5. Saltanat Kojaeva, Almatı, 561 sayfa
6. Galiya Karakuşeva, Almatı, 554 sayfa
7. Arhat Nurahmetov, Almatı, 545 sayfa
8. Askar Baiteleev, Karagandı, 534 sayfa
9. Zamanbek Edilhan, Karagandı, 419 sayfa
10. Berikbol Joljaksınov, Almatı, 394 sayfa

Nisan 2022'den itibaren ay sonunda birinci olan her okuyucuya Seyco Academy'den bir tişört hediye edilecek.

Şirket adına, MyBook'un tüm okuyucularına teşekkürlerimizi bildiriyoruz. MyBook Kitaplığı'ndaki kitapların, yaşamınızda ve mesleki faaliyetlerinizde size faydalı olacağını umuyoruz.
Конкурсы