НОВОСТИ

Семинар "Подготовка внутренних аудиторов по системе менеджмента качества"

Құрметті әріптестер!

2023 жылғы 6 қазан мен 10 қазан аралығында біздің қызметкерлерге «ҚР СТ ISO 9001-2016, ҚР СТ ISO 19011-2019 талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесінде ішкі аудиторларды оқыту» тақырыбында оқыту өткізілген болатын.

✅ Осы оқытудың арқасында біздің қызметкерлер енді қажетті стандарттарға сәйкес ішкі сапа аудитін жүргізе алады және сыртқы сапа аудитіне дайын.

📑Сіздермен семинарға қатысушылардың сертификаттарымен бөлісіп, әріптестерімізді оқуларын сәтті аяқтауларымен құттықтаймыз📚

Уважаемые коллеги!

С 6 по 10 октября 2023 года наши сотрудники прошли обучение по теме «Подготовка внутренних аудиторов по системе менеджмента качества в соответствие требованиями стандартов СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 19011-2019».

✅Благодаря данному обучению наши сотрудники теперь могут проводить внутренний аудит качества согласно требуемым стандартам и быть готовыми к внешним аудитам качества.

📑Делимся сертификатами участников семинара и поздравляем наших коллег с успешным завершением обучения📚
Курсы События